Leasing pośredni a bezpośredni

leasing pośredni i bezpośredni

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się w Polsce oferty leasingu i to właściwie bez względu na przedmiot podpisywanej przez poszczególne strony umowy. W naszym kraju najbardziej rozpoznawalny i najczęściej stosowany jest bez wątpienia leasing samochodów. Jednak tendencję wzrostową obserwuje się również w odniesieniu do leasingu maszyn, sprzętu rolniczego, różnego rodzaju specjalistycznych urządzeń a niekiedy również gruntów czy nawet dóbr inwestycyjnych. Jak powszechnie wiadomo leasing jest rodzajem umowy, w ramach której jedna ze stron powierza drugiej w użytkowanie określoną rzecz, na spisanych wcześniej zasadach. Między innymi w odniesieniu do wysokości rat, czy długości trwania umowy. Istotna w tym względzie jest również forma zawierania umowy bowiem może mieć ona charakter zarówno bezpośredni, jak i pośredni.

Leasing bezpośredni

W przypadku leasingu bezpośredniego – jak sama nazwa wskazuje, umowa jest zawierana bezpośrednio między dwiema zainteresowanymi stronami. Zatem mówiąc wprost, jest to tradycyjna umowa między zainteresowanym (leasingobiorcą) a osobą udostępniającą jej w użytkowanie określoną rzecz będącą przedmiotem spisywanej umowy. Osobę udostępniającą określa się w tym przypadku leasingodawcą. Jeśli całość odbywa się wyłącznie między zainteresowanymi stronami, mamy w tym przypadku do czynienia z leasingiem bezpośrednim. Poza nim w Polsce powszechnie stosowany jest również leasing pośredni.

Leasing pośredni

W przypadku leasingu pośredniego mamy do czynienia (o czym również wskazuje sama nazwa) z podmiotem pośredniczącym. Zatem umowę tego rodzaju charakteryzuje przede wszystkim fakt, iż jest zawierana pomiędzy więcej niż dwiema stronami. Rolę pośrednika w tym przypadku pełni najczęściej odrębna firma specjalizująca się w świadczeniu tego typu usług. Jej głównym zadaniem jest czuwanie nad zapewnieniem właściwego przebiegu całej transakcji zawieranej pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Obie formy zawierania umów mają swoje plusy i minusy. Jednak generalnie rzecz biorąc najważniejszy jest sam dokument, czyli treść umowy – warunki ustalone i podpisane przez obie zainteresowane strony. Jeśli w tym względzie całość procesu leasingowego przebiegnie we właściwy sposób, samo egzekwowanie zapisów umowy nie powinno już stanowić problemu i nie różni się w zasadzie niczym obojętnie czy mamy do czynienia z leasingiem pośrednim czy bezpośrednim.

————————————————

najlepsze banki

——————————————-

Leasing pośredni bywa wybierany głównie ze względów bezpieczeństwa. Obie strony chcą bowiem mieć pewność, że spisywana umowa zawiera wszelkie niezbędne zapisy chroniące zarówno udostępniającego daną rzecz, jak i zainteresowanego jej użytkowaniem. Jednak w leasingu pośrednim musimy się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, w związku z opłaceniem pośrednika. W leasingu bezpośrednim problem ten nie istnieje, ponieważ takowy pośrednik nie występuje. Pytanie o to, który rodzaj leasingu lepiej wybrać należy postawić samym zainteresowanym. To od nich zależy zarówno ostateczny kształt umowy, jak i forma jej realizacji. Obojętnie czy będzie ona dokonana w obecności pośrednika, czy też bez jego udziału zawarta umowa ma taką samą moc prawną. Konieczność jej respektowania nie różni się niczym w odniesieniu do tego czy jest zawierana między dwoma czy trzema podmiotami.

Zobacz tez więcej informacji tutaj – https://pl.wikipedia.org/wiki/Leasing