Okres leasingu – co należy brać pod uwagę?

Nie ulega wątpliwości fakt, iż przy zawieraniu umowy leasingu, niezależnie od tego co będzie stanowić przedmiot podpisywanej umowy jedną z najistotniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę jest nie tylko wysokość rat leasingowych, ale również sama długość trwania umowy. Aspekt ten ma przecież bardzo duże znaczenie z punktu widzenia całościowego kosztu ponoszonego przez leasingobiorcę. Jest szalenie istotny jeśli zależy nam na odpowiednim zoptymalizowaniu wskaźnika opłacalności w odniesieniu do zawieranej umowy. Wiadomo, iż czas trwania tejże umowy zależy od samych sygnatariuszy. Generalnie więc to leasingobiorca powinien umieć sprecyzować optymalny dla siebie okres spośród tych zaproponowanych przez leasingodawcę. Z naturalnych względów dla tego drugiego najbardziej opłacalny jest jak najdłuższy okres trwania umowy.

Leasing samochodu

Z punktu widzenia osoby wynajmującej – dajmy na to samochód – niezwykle ważne jest określenie optymalnego czasu przez jaki mamy zamiar go użytkować. W umowach leasingowych dostępnych jest wiele różnych okresów leasingowania – od 24 miesięcy do nawet 84. Jak wiadomo różne okresy mają swoje dobre i złe strony. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku i potrzeb wynajmującego. Dłuższy okres obowiązywania umowy z jednej strony wpływa na zwiększenie kwoty zobowiązania i wydłużenie czasu spłaty. Jednakże z drugiej strony wpływa również na niższe miesięczne raty leasingowe, a w konsekwencji również na niższą kwotę wykupu wynajmowanego samochodu, maszyny rolniczej, czy gruntów już po wygaśnięciu umowy. Jak zatem widać każde z powyższych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Tak więc ostateczna decyzja odnośnie tego, które rozwiązanie wybrać powinna być uwarunkowana przede wszystkim poziomem opłacalności całego przedsięwzięcia.

Jak wybrać odpowiednią długość umowy?

Na tej podstawie leasingobiorca powinien dokonać szczegółowego bilansu zysków i strat (jak zawsze od samego początku, czyli założenia konta firmowego – http://5. http://www.oto-praca.pl/dlaczego-warto-zalozyc-osobne-konto-dla-firmy-i-od-czego-zaczac-ten-proces/), ocenić jak długo zamierza użytkować przedmiot umowy i na tej podstawie wybrać optymalny okres jej obowiązywania. Kwestia ta ma zawsze charakter indywidualny. Dla jednego przedsiębiorcy bardziej opłacalna może okazać się umowa krótkoterminowa, zwłaszcza w sytuacji gdy nie ma on zamiaru korzystać po jej wygaśnięciu z opcji wykupu wynajmowanego sprzętu na własność. Wtedy miesięczne raty zobowiązania są nieco wyższe, ale ogólna kwota z uwagi na krótki czas obowiązywania umowy jest niższa niż w umowach długoterminowych. Analogicznie – przedsiębiorca, któremu zależy na dłuższym okresie wynajmowania przedmiotu umowy (np. samochodu) będzie optował za umową długoterminową. Wtedy co prawda całościowy koszt zobowiązania będzie nieco niższy. Korzyści zaobserwuje głównie w postaci niższych rat miesięcznych i niewysokiej kwoty końcowego wykupu.

Tak więc wszystko zależy od indywidualnych potrzeb danego leasingobiorcy. Ustalając okres obowiązywania umowy należy zatem brać pod uwagę przede wszystkim kwestie związane z tym co nam samym, jako wynajmującym opłaca się najbardziej. Leasingodawca zazwyczaj przedstawia kilka możliwych opcji do wyboru odnośnie okresu obowiązywania umowy. Zainteresowany ma możliwość doboru tego parametru w taki sposób, aby maksymalnie zoptymalizować również własne korzyści wynikłe z danej dzierżawy.

Dowiedz się więcej o bankach – http://katalog.gery.pl/strona60385_733_portal_finansowy_swiatbankowpl.html