Zalety leasingu

W obecnej sytuacji gospodarczej, która delikatnie rzecz ujmując nie sprzyja szalonym inwestycjom kluczem do sukcesu staje się bez wątpienia umiejętność przystosowania. Chodzi o reagowanie na zmieniające się okoliczności oraz optymalizowania zarówno wydatków, jak i przychodów. Wiadomo, iż chcąc się rozwijać trzeba inwestować. Jeszcze bowiem nikt nie wymyślił sposobu, który przynosiłby zyski bez ponoszenia ryzyka własnego, związanego z ogólnie pojętym inwestowaniem. W przypadku firm świadczących określone usługi mowa oczywiście o inwestycjach w określone dobra mające na celu:

  • podnieść ich poziom,
  • komfort użytkowania,
  • zmaksymalizować wielkość produkcji,
  • czas wytwarzania,
  • niekiedy nawet i sam prestiż wynikły z posiadania takiego, a nie innego dobra, które cieszy się powszechną renomą oraz uznaniem.

Pytanie zatem brzmi skąd czerpać środki na inwestycje?

Kredyt jako taki, pod postacią gotówki jest dobrym rozwiązaniem dla firm świadczących usługi nie wymagające posiadania jakiegokolwiek sprzętu, a zatem i nie wymagające konieczności inwestowania w jego wymianę czy ulepszenie. Zobacz ciekawy wpis o kredytach – http://www.oto-samochody.pl/3-sytuacje-zawodowe-ktore-bywaja-problem-przy-ubieganiu-sie-o-kredyt-samochodowy/. Jest to dość wąskie grono przedsiębiorców skupiających głównie firmy z sektora usług wykorzystujących dobra niematerialne, potencjał ludzki, intelektualny. Tutaj koszty związane z inwestycjami są nieco ograniczone bowiem dobra niematerialne jako takie nie mogą się zużyć w związku z czym nie istnieje konieczność ich wymiany czy unowocześnienia.

Leasing

Inaczej jest natomiast z dobrami typowo materialnymi. Chodzi tu przede wszystkim o różnego rodzaju sprzęt (środki transportu, maszyny, urządzenia) bez których świadczenie określonego typu usług jest zwyczajnie niemożliwe. Tutaj już pojawia się wyraźnie dostrzegalna konieczność inwestycji (zobacz więcej o inwestycjach – http://www.ta-praca.pl/inwestycja-dobrym-sposobem-na-rozkrecenie-biznesu/). Zwłaszcza na starcie działalności kiedy potrzebnego dobra jeszcze nie ma w ogóle w zasobach firmy. Skąd zatem czerpać środki na niezbędne w tym względzie inwestycje? Bardzo dobrym rozwiązaniem wydaje się leasing. Umowa tego typu pozwala ograniczyć do minimum koszty związane z nabyciem odpowiedniego sprzętu umożliwiającego rozpoczęcie działalności czy też świadczenie dotychczasowej na jeszcze wyższym poziomie.

Leasing to swoista umowa najmu, w której leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać przez określony czas (trwania umowy) ustaloną comiesięczną kwotę. W zamian otrzymuje możliwość korzystania z wynajmowanego dobra. Leasingobiorca bierze również na siebie konieczność ponoszenia wszelkich opłat z tytułu serwisowania czy obsługi wynajmowanego sprzętu mimo, iż formalnym właścicielem nadal pozostaje leasingodawca. Dopiero po zakończeniu umowy strony mają możliwość sfinalizowania jej w sposób, zgodnie z którym leasingobiorca odkupi (najczęściej za symboliczną wartość) przedmiot wynajmu. Od tego momentu stanie się jego oficjalnym właścicielem. Do tego czasu może jedynie swobodnie dysponować określonym dobrem wedle wcześniej ustalonych warunków i zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem.

Podsumowanie

Mimo tych kilku ograniczeń leasing i tak pozostaje świetną alternatywą dla firm chcących zminimalizować koszty związane z koniecznością inwestowania w niezbędny sprzęt. Oszczędności z tego tytułu są dosyć znaczące. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na obecną sytuację ekonomiczną, gdzie firmom się nie przelewa i aby utrzymać się na rynku trzeba umiejętnie wydawać każdy grosz bowiem w twardych, rynkowych realiach. Tym bardziej w czasach kryzysu każdy najmniejszy błąd może nieść za sobą bardzo dotkliwe konsekwencje.